Mẫu Email quý vị có thể dùng để viết cho chủ nhà của quý vị

Quốc hội đã thông qua dự luật cứu trợ trị giá 2 nghìn tỷ đô la, nhưng số tiền đó sẽ không đến kịp để nhiều người trả tiền nhà, điện, nước trước ngày 1 tháng 4.  Vả lại, phần lớn sự cứu trợ này cũng chỉ giúp một lần, trong khi ai cũng đều có chi phí định kỳ. Đó là lý do tại sao cơ quan chúng tôi đã tạo một mẫu điện thư (email) hoặc văn bản nhắn tin (text) mà bạn có thể dùng để gửi cho chủ nhà của mình.  Hai mẫu này có một số thông tin cập nhật về những gì trong gói cứu trợ để quý vị có thể lập kế hoạch cho tương lai.

Đây là mẫu Email hay mẫu tin nhắn mà quý vị có thể dùng để gởi cho người chủ nhà mà quý vị đang mướn: 

 Xin chào, tôi hy vọng ông/bà an toàn và khỏe mạnh. Tôi muốn cho ông/bà biết hiện trạng về tình hình của tôi. Tôi đã mất thu nhập/việc vì cuộc khủng hoảng COVID-19 và hiện không đủ khả năng trả tiền thuê nhà tháng 4 của tôi, xin hỏi ông/bà có sẵn lòng:​

1. Miễn lệ phí trể tiền nhà cho tháng tư?
2. Đồng ý không đuổi tôi vì tôi không thể trả tiền thuê nhà đúng hạn vào tháng Tư, và cũng đồng ý rằng sau khi Thống đốc dỡ bỏ lệnh Trú Ần Tại Chổ (Shelter in place), tôi sẽ lập một thỏa thuận trả nợ phù hợp với cho hai bên?

Chắc ông/bà cũng biết rằng hầu hết các người chủ nhà mà đang còn nợ tiền nhà (mortgage) thì hiện có đủ điều kiện để được trả tiền trể hạn kỳ vì lý do dịch COVID-19. Vì thế, nếu ông/bà được họ cho trể hẹn, vậy chúng tôi cũng mong ông/bà cho tôi trả trể mà không tính tiền thuê nhà cho tôi trong những tháng đó được không?

Cảm ơn sự thông cảm của ông/bà,

[Tên]

en_USEnglish