Kế Hoạch Kích Thích Liên Bang Có Nghĩa Gì Đối Với Vấn Đề Nhà Ở?

Chính phủ liên bang đã đồng ý về một kế hoạch kích thích để giúp chống lại cuộc khủng hoảng tài chính ​​do COVID-19 gây ra qua sự ngừng hoạt động và các biện pháp phòng ngừa trên toàn quốc. Nhưng Đạo luật Hỗ Trợ, Cứu trợ và An Ninh Kinh Tế (CARES) trị giá 2 nghìn tỷ đô la có ý nghĩa gì đối với người dân và nhà ở của họ?

Vấn Đề Tịch Thu Nhà Cửa:

Đạo Luật CARES ngăn chặn việc nhà cửa để khỏi bị tịch thu đối với tất cả các khoản nợ được liên bang hỗ trợ (bao gồm cả các khoản nợ của HUD, USDA, FHA, VA, Fannie Mae và Freddie Mac). Từ ngày 18 tháng 3 năm 2020, những người có nợ nhà được liên bang hỗ trợ sẽ có 60 ngày để trả tiền nhà hàng tháng mà không bị phạt. Những người gặp khó khăn về tài chính do dịch coronavirus cũng có thể yêu cầu xin trả trể hoặc trả bớt tiền và họ có thể xin thêm đến 180 ngày để họ trả tiền nhà, và họ cũng có khả năng xin gia hạn thêm 180 ngày nữa nếu cần. 

Những người chủ có nhà đa gia đình (multifamily housing) và có nợ tiền nhà được liên bang hỗ trợ có thể yêu cầu hoãn nợ hoặc trả ít hơn đến 30 ngày, rồi có thể xin được gia hạn thêm 60 ngày nữa, với điều kiện họ đồng ý không đuổi người thuê nhà hoặc tính thêm lệ phí trả tiền trể. 

Xin lưu ý rằng tại tiểu bang Louisiana, sự buôn bán BẤT CỨ nhà bị tịch thu  nào (chứ không chỉ riêng các tài sản/nhà mà có nợ được liên bang hỗ trợ) đã bị đình chỉ cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 4, do lệnh Trú Ẩn Tại Chổ (shelter in place) hiện tại. 

Nếu bạn là chủ nhà ở Louisiana và lo lắng về việc bị giật mất nhà, vui lòng liên hệ với Giám đốc Bảo Vệ Chủ Nhà của LaFHAC, Brad Hellman: bhellman@lafairhousing.org.  

Về Việc Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà:

Dự luật CARES cũng đưa ra một lệnh cấm chủ nhà nộp đơn để trục xuất (đuổi) người mướn nhà về việc không trả tiền thuê nhà nếu nhà đó có nợ mà được liên bang hỗ trợ.  Luật này cũng áp dụng cho cư dân của các căn hộ được liên bang trợ cấp và lệnh cấm này hiệu nghiệm từ bây giờ cho đến ngày 25 tháng 7. Dự luật cũng cấm chủ nhà cộng các khoản lệ phí trả trễ đối với những người thuê nhà.  Sau ngày 25 tháng 7, nếu có lý do chính đáng để đuổi người mướn nhà, chủ nhà phải thông báo người mướn trước 30 ngày bảo họ dọn ra. 

Ngoài ra, Đạo luật này cũng có chương trình cấp tiền cho những quỹ Phát Triển Cộng Đồng của chính quyền địa phương và tiểu bang để sử dụng cho việc hỗ trợ tiền cho người thuê nhà để giúp giảm bớt sự khó khăn cho họ. 

Xin lưu ý rằng hiện tại ở Louisiana, BẤT CỨ vụ trục xuất (đuổi, để chủ lấy nhà lại) nào cũng là bất hợp pháp (chứ không riêng cho những căn nhà có nợ được liên bang hỗ trợ) ít nhất từ giờ cho đến ngày 5 tháng 6, do các tòa án bị đóng cửa vì vì lệnh Trú Ẩn Tại Chổ (Shelter in place). Trục xuất (đuổi) người đang mướn ở khách sạn (hotel) hiện cũng là bất hợp pháp.

Nếu bạn hiện đang bị đuổi một cách bất hợp pháp hoặc bị chủ nhà đổi khoá không cho vào nhà, xin hãy gọi cho Dịch Vụ Pháp Lý vùng Đông Nam Louisiana để được trợ giúp miễn phí theo số (504) 529-1000 ext. 223  

Sự Hỗ Trợ Cho Những Người Vô Gia Cư:

Dự luật CARES cung cấp 4 tỷ đô la tài trợ cho các Giải Pháp Khẩn Cấp (Emergency Solutions) để hỗ trợ những người gặp phải tình trạng vô gia cư và các gia đình có thu nhập rất thấp và đang có nguy cơ bị lâm vào tình trạng vô gia cư. Những cấp chính quyền tiểu bang và địa phương nhận số tiền này cũng có thể sử dụng nó cho các nơi trú ẩn khẩn cấp tạm thời, những giải pháp đề phòng để khỏi bị trục xuất ra khỏi nhà, như dịch vụ giúp phục hồi nhanh chóng để tìm chổ ở, tư vấn nhà ở, hỗ trợ tiền cọc mướn nhà, chi phí để đào tạo, hoặc trả tiền cho nhân viên, và những khoản tiền rủi ro.  

Nhà Chính Phủ Cấp (Public Housing):

Dự luật này cũng đặt nhiều nỗ lực vào việc hỗ trợ nhà chính phủ cấp (nhà housing) và nhà có sự hỗ trợ (assisted housing) qua chương trình chứng từ (voucher program), nhà ở theo dự án (project-based housing), nhà ở cho người khuyết tật, người già, và những người khác. Số tiền này là để duy trì những hoạt động bình thường và thực hiện các hành động cần thiết khác để đáp ứng với dịch coronavirus, bao gồm sự đảm bảo để mọi người không bị mất chứng từ nhà ở của họ (public housing vouchers). 

Tiền Thất Nghiệp và Tiền Cứu Trợ:

Dự luật này cũng bao gồm thêm tiền để bổ sung trợ cấp thất nghiệp cho những người mất việc do đại dịch coronavirus gây ra, để hy vọng sẽ giúp những người hiện đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê nhà. Để tìm hiểu thêm về cách đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, hãy truy cập www.ready.nola.gov/home/. 

Những người đã khai và nộp thuế năm 2019 hoặc 2018 và có lợi tức tới $75.000 một năm đủ điều kiện lãnh ngân phiếu từ chính phủ liên bang lên tới $1.200. Các ngân phiếu này dự kiến ​​sẽ bắt đầu được gởi vào ngày 6 tháng 4, nhưng các chuyên gia cho biết sẽ có sự chậm trễ (có thể lên đến tám tuần hoặc lâu hơn). Để xem bạn có thể nhận được bao nhiêu, hãy xem máy tính tiền trợ cấp này.

updated: 5/19/20

en_USEnglish