Hãy Nên Biết Quyền Của Bạn: Về Vấn Đề Công Bằng Nhà Ở (Fair Housing) & COVID-19

Cơ Quan LAFHAC đã tổng hợp các thông tin về quyền công bằng nhà ở, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 và thông báo để bạn biết nên làm gì nếu bạn tin rằng các quyền của mình bị vi phạm.

Bộ Phát Triển Nhà và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD) gần đây đã đưa ra một tuyên bố về việc tiếp tục duy trì quyền công bằng nhà ở trong thời điểm này. Tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi luật công bằng nhà ở đang hiện hành. Cụ thể hơn, Luật Công Bằng Nhà Ở bảo vệ mọi người khỏi bị “phân biệt đối xử, bao gồm quấy rối và đe dọa, trong vấn đề nhà ở và các dịch vụ liên quan đến nhà cửa trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng gia đình và khuyết tật.” Những biện pháp bảo vệ này được áp dụng trong gần như tất cả các giao dịch về nhà ở trên toàn quốc.    

Tuyên bố của HUD tập trung cụ thể vào một số tình huống liên quan trực tiếp đến COVID-19.  Theo Luật Công Bằng Nhà Ở, những trường hợp này là bất hợp pháp:

1. Khi ai quyết định chuyện dính dáng đến nhà ở mà dựa trên các định kiến về COVID-19 là bất hợp pháp như:  tin rằng chủng tộc hoặc nguồn gốc quốc gia của một người khiến cho người đó có nhiều khả năng bị lây nhiễm.

2. Chủ nhà không thể đưa ra quyết định về nhà ở dựa trên sự khuyết tật:  điều này có thể bao gồm các nghi ngờ cho rằng người thuê nhà có thể đang bị nhiễm COVID-19 hoặc vì nguồn gốc quốc gia của họ làm họ dễ bị nhiễm dịch này.

3. Chủ nhà có nghĩa vụ hỗ trợ người khuyết tật khi họ có nhu cầu: Người cung cấp nhà ở phải bố trí chỗ ở hợp lý khi cần thiết để hỗ trợ người khuyết tật thích nghi với các hoạt động trong đời sống trong khi dịch bệnh bùng phát như hiện tại.

Ngoài những điểm do HUD đưa ra, Cơ Quan LAFHAC cũng muốn nhấn mạnh thêm:

1. Quấy rối tình dục bởi người hay đơn vị cung cấp nhà ở là bất hợp pháp: Dù trong trường hợp vì COVID-19 đã gây khó khăn làm người thuê nhà không đủ khả năng trả tiền mướn nhà, họ cũng được luật pháp bảo vệ để khỏi bị quấy rối tình dục bởi người cung cấp nhà ở.

2. Chủ nhà không thể đuổi người thuê trên cơ sở nguồn gốc quốc gia: việc đuổi nhà dựa trên nguồn gốc quốc gia là bất hợp pháp.  Nếu chủ nhà doạ là sẽ gọi báo cho cơ quan ICE (Của Sở Di Trú) nếu người thuê và gia đình không dọn ra, đó là hành động bất hợp pháp.

3. Theo Luật Chống Sự Bạo Hành Phụ Nữ của bang Louisiana (Louisiana Violence Against Women Act), những nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình cũng được bảo vệ như sau:  Chẳng những không được đuổi họ vì họ là nạn nhân bạo hành, mà nếu họ bị cách ly chung với kẻ đang bạo hành họ, họ có quyền huỷ hợp đồng thuê nhà sớm hơn trong giấy tờ vì sự an toàn của họ. 

Nếu bạn hoặc bạn biết ai đang bị phân biệt đối xử về nhà ở do hậu quả của cơn đại dịch COVID-19, hãy liên hệ với chúng tôi theo số (504) 596-2100 hoặc miễn phí tại số (877) 445-2100.

en_USEnglish