Cơ Quan CDC đã gia hạn lệnh cấm đuổi ra khỏi nhà cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021

**Mẫu Tuyên Bố/Chứng Nhận (Declaration form) bằng tiếng Việt sẽ được cung cấp trong thời gian gần đây**

Tải xuống bản PDF tại đây​. 

en_USEnglish