Dự án Ngừa Việc Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà

Do hậu quả của đại dịch COVID-19, Cơ Quan LaFHAC cung cấp đại diện pháp lý miễn phí cho bất kỳ ai phải đối diện với việc bị đuổi ra khỏi nhà. Ở New Orleans, Dự Án Ngừa Việc Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà sẽ phục vụ cho quận Orleans và Quận Jefferson.  Tại khu vực Lafayette, dự án này phục vụ người dân ở các quận Acadia, Evangeline, Iberia, St. Landry, St. Martin, và Vermillion. Bất kỳ ai cần luật sư có thể gọi cho cơ quan LaFHAC tại (504) 596-2100, hoặc (877) 445-2100.

en_USEnglish