Vấn Nạn Dịch COVID-19, Cập nhật tháng 12/2020

Cơ Quan Tài Chính về Nhà Cửa Liên bang (FHFA) đã gia hạn lệnh cấm các vụ tịch thu nhà riêng (single homes) và các vụ đuổi ra khỏi nhà (evictions) cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Chủ nhà nào có nợ do cơ quan Freddie Mac hoặc Fannie Mae hậu thuẩn có quyền xin khất nợ hay trả ít lại từ công ty nơi họ mượn tiền cho đến 6 tháng (với một cơ hội gia hạn thêm 6 tháng sau đó) 

Cơ Quan Tài Chính về Nhà Cửa Liên bang (FHFA) cũng đã gia hạn lệnh cấm xiếc những nhà riêng (singly-family homes) và những nhà đã bị công ty tài chính sở hữu cho đến 31 tháng 1, 2021.   Những khu chung cư thì được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 3, 2021. 

Những lệnh cấm đuổi này bảo vệ các chủ nhà có nợ được liên bang hậu thuẫn để họ không bị xiếc nhà và xiếc nợ và bị đuổi ra khỏi nhà.  Mấy lệnh cấm này ban đầu dự định sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, nhưng đã gia hạn vì sự kéo dài của dich coronavirus gây thiệt hại kinh tế.  Ai gặp khó khăn về tài chính trong thời gian COVID-19 này đều có quyền xin khất trả nợ tiền nhà, điều này sẽ kéo dài thời hạn nợ của bạn và cho bạn thêm thời gian để thanh toán. Những người yêu cầu quyền này có thể có thêm 180 ngày để trả tiền nợ nhà, với khả năng gia hạn thêm 180 ngày theo yêu cầu của người vay. Luật không cho phép ai được cộng thêm phí tổn nào như tăng tiền phạt hoặc thêm tiền lãi vào nợ cả (ngoài số tiền đã định như cũ).  

Để yêu cầu sự “ngưng trả nợ” này, bạn phải liên hệ với người cung cấp dịch vụ cho vay của bạn, tuy nhiên bạn không cần phải nộp thêm tài liệu gì ngoài lý do là bạn đang gặp khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch coronavirus. 

Nếu bạn là chủ nhà ở Louisiana và đang lo lắng về việc mất nhà, vui lòng liên hệ với Giazzlyn Duncan, Giám đốc Bảo vệ Quyền sở hữu Nhà của LaFHAC: gduncan@lafairhousing.org.

es_MXEspañol de México