Tòa Án Trục Xuất (đuổi người ra khỏi nhà “Eviction Court”) Đã Làm Việc Lại.  Vậy Thì Sao?

Tòa án trục xuất (đuổi ra khỏi nhà) ở Louisiana đã mở cửa trở lại và hiện đang xử lý các vụ trục xuất (kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020). Sự thay đổi này khiến nhiều người mà thu nhập vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tự hỏi điều này có ý nghĩa gì đối với việc nhà ở của họ. Chủ nhà bây giờ có quyền nộp đơn để xin trục xuất người mướn nhà vì những lý do như không trả tiền thuê nhà hoặc các vi phạm khác. Tuy nhiên, một số tài sản nhà cửa được liên bang tài trợ vẫn không thể đuổi người thuê nhà cho đến sau ngày 25 tháng 7.

Lưu ý: Các thẩm phán ở New Orleans đã nói rằng họ hiện chỉ đang xử lý các vụ trục xuất được nộp trước ngày 13 tháng 3, 2020 đó là ngày cuối cùng các tòa án  còn mở trước khi lệnh Mọi Người Ở Tại Nhà có hiệu lực. Hồ sơ nào nộp sau ngày 13 tháng 3 sẽ được xử lý bắt đầu từ ngày 6 tháng 7. 

Xin coi biểu đồ dưới đây để xem liệu chủ nhà của bạn hiện tại thể nộp đơn xin trục xuất bạn hay không.

Can I be evicted flow chart in English

Nên nhớ rằng, chủ nhà chỉ có thể đuổi bạn nếu họ đã nộp đơn qua thủ tục tòa án. Nếu chủ nhà cố đuổi bạn ra trước khi một thẩm phán đưa ra quyết định thì đó là một vụ trục xuất bất hợp pháp. 

Để được hỗ trợ về vấn đề bị đuổi ra khỏi nhà, xin vui lòng gọi Dịch Vụ Pháp Lý miền Đông Nam Louisiana, đường dây nóng COVID-19 theo số 1-844-244-7871. 

Để tìm hiểu thêm về các sự kiện hiện tại về nhà ở tại New Orleans, hãy tham gia các cuộc trò chuyện nhà ở trực tiếp hàng tuần tại: www.facebook.com/neworleansrentersrightsassembly.

es_MXEspañol de México