Thông Tin về nhà ở và dịch COVID-19

Cơ Quan LaFHAC đang nỗ lực để luôn cập nhật thông tin liên quan đến dịch COVID-19.  Khi tiểu bang Louisiana tìm hiểu thêm về virus và ra các biện pháp phòng ngừa sức khỏe cộng đồng cho cư dân Louisiana. Sau đây là một số thông tin có thể hữu ích nếu bạn lo lắng về nhà ở của mình vì những hạn chế và sự đóng cửa trong mùa dịch COVID-19

(Cho Người Có Nhà):

Việc bán nhà bị tịch thu đã bị đình chỉ trên khắp tiểu bang Louisiana cho đến ít nhất là ngày 16 tháng Năm.

Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) đã đình chỉ việc tịch thu (xiết) nhà cửa hay trục xuất (đuổi ra khỏi nhà)cho những ai có nợ tiền nhà mà được liên bang hỗ trợ như Fannie Mae, Freddie Mac, và nợ của FHA. Tất cả các tổ chức tài chính đang được khuyến khích cung cấp các kế hoạch hoãn nợ cho khách hàng của họ. Bạn có thể xem những tổ chức nào đang cung cấp giúp đỡ cho khách hàng ở đây: www.forbes.com/sites/advisor/2020/03/12/list-of-banks-offering-relief-to-customers-affected-by-coronavirus/#306a473ee3d1

Nếu bạn là chủ nhà ở tiểu bang Louisiana và lo lắng về việc mất nhà, vui lòng liên hệ với Giám đốc Bảo vệ Chủ nhà của Cơ Quan LaFHAC, Brad Hellman: bhellman@lafairhousing.org

Dành Cho Người Thuê Nhà: 

Các tòa án trục xuất (đuổi nhà) trên khắp tiểu bang Louisiana đã bị đình chỉ cho đến ít nhất là ngày 24 tháng Năm.

Nếu bạn hiện đang bị đuổi bất hợp pháp hoặc bị chủ đổi khóa, hãy gọi cho Dịch vụ Pháp lý Đông Nam Bang Louisiana để được trợ giúp miễn phí theo số (504) 529-1000 extension 223.    

Thành phố New Orleans đang hợp tác với Cơ Quan Total Community Action để cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho những người lao động đã bị ảnh hưởng bởi Đại dịch Coronavirus (COVID-19). Chương trình bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2020, và chỉ dành riêng cho cư dân Quận Orleans.  Chương trình này dành riêng cho những người không được chủ hãng trả lương hoặc không nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà qua một tổ chức nào khác. Đương đơn sẽ được yêu cầu cung cấp tài liệu về khó khăn của họ. Kinh phí cho chương trình này rất hạn chế, xin hãy tìm hiểu thêm thông tin tại: www.ready.nola.gov/incident/coronavirus/city-of-new-orleans-covid-19-rental-assistance-pro/

Những cư dân của quận Orleans nào có nguy cơ mất nhà ngay lập tức có thể đủ điều kiện để được sự giúp đỡ khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng này. Để xem bạn có đủ điều kiện hay không, hãy gọi cho Văn phòng Phát triển Cộng đồng theo số (504) 658-4200.

Để tìm hiểu thêm về việc toà án đóng cửa và những thông tin giúp đỡ cho những người gặp khó khăn do COVID-19 tại quận Orleans, hãy truy cập https: // yet.nola.gov/incident/coronavirus/resource/.
Đối với cư dân Baton Rouge, hãy truy cập https://www.brla.gov/2151/COVID-19-Nigs-Coronavirus-Information.
Để biết thông tin toàn tiểu bang về đại dịch này, hãy truy cập https://ldh.la.gov/Coronavirus/. 

Nếu trong trường hợp mà tiểu bang đang bị trong tình trạng khẩn cấp về sức khoẻ cộng đồng (như hiện tại), nếu bạn đang ở trong một nhà nghỉ hoặc khách sạn, chủ nơi đó không thể đuổi bạn ra ngoài, dù cả khi bạn không thể trả  tiền phòng ngay vì nạn dịch COVID-19. Đạo luật Revised LA § 21:76 ghi rằng một khách sạn hoặc nhà nghỉ không thể đuổi khách ra ngoài “trong trường hợp khẩn cấp y tế nghiêm trọng đòi hỏi phải tiếp tục sử dụng cái phòng hoặc cái nơi trong khu cắm trại.” Ngoài ra, tuyên bố của Thống đốc ngày 16 tháng 3 đình chỉ tất cả các thời hạn pháp lý, bao gồm cả thời hạn pháp lý để rời khỏi khách sạn hoặc nhà nghỉ sau khi thông báo. Nếu nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi bạn đang sống đe dọa đuổi bạn ra ngoài, vui lòng gọi ngay (504) 529-1000 x 223 để được giúp đỡ về pháp lý miễn phí.

Cơ quan LaFHAC hiện không làm việc bằng cách gặp khách trực tiếp; tuy nhiên, nếu bạn tin rằng bạn đã bị phân biệt đối xử, nhân viên của chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ qua điện thoại. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (877) 445-2100, (504) 596-2100 hoặc info@lafairhousing.org.

(cập nhật ngày 29/4/20)

es_MXEspañol de México