Gia Hạn Mới về Luật Cấm Đuổi Nhà Của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC). Những Điều Bạn Nên Biết:

Vào ngày 3 tháng 8, Trung tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch bệnh (CDC) đã thông báo một lệnh cấm mới trên toàn quốc đối với một số trường hợp đuổi nhà, nhắm vào các cộng đồng có mức độ lây nhiễm COVID-19 cao do biến thể Delta dễ lây lan hơn. Lệnh cấm mới này được ban hành sau lệnh cấm ban đầu, được thông qua vào tháng 9 năm 2020 và được gia hạn    nhiều lần, được phép hết hạn vào ngày 31 tháng 7. Lệnh cấm mới này sẽ gia hạn hiệu lực cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, mặc dù lệnh cấm này có thể sẽ bị chống đối tại tòa án.
Lệnh cấm đuổi nhà này áp dụng cho các khu vực có nguy cơ lây truyền COVID “đáng kể” và “cao”, hiện bao gồm tất cả 64 quận ở Louisiana. Các cộng đồng nơi lệnh này áp dụng có thể thay đổi khi tốc độ lây nhiễm cộng đồng thay đổi. Bạn có thể cập nhật  mức độ lây nhiễm cộng đồng tại đây.Lệnh của CDC là một phản ứng đối với cuộc khủng hoảng nhà ở vì mất thu nhập tài chính do COVID-19 gây ra. Theo lệnh, chủ nhà không thể đuổi người thuê nhà vì họ không có khả năng trả tiền thuê nhà. 

Ai được bảo vệ theo lệnh cấm đuổi nhà của CDC? 
Lệnh cấm đuổi nhà áp dụng đối với nhà cho thuê trên khắp Hoa Kỳ, bất kể nhà ở đó thuộc sở hữu công cộng hay tư nhân. Nó không áp dụng cho khách sạn (hotels) hoặc nhà nghỉ (motels).
Để được “che chở” bởi lệnh cấm mới này, bạn phải đáp ứng 6 tiêu chuẩn sau:
1.        Lợi tức năm 2020 của bạn ít hơn $99.000 đô la (hoặc $198.000 đô la nếu bạn đã kết hôn và khai thuế chung), hoặc bạn dự kiến kiếm được ít hơn $99.000 đô la vào năm 2021 (hoặc $198.000 đô la nếu bạn đã kết hôn và khai thuế chung), bạn không phải trả thuế thu nhập vào năm 2020, HOẶC bạn nhận được tiền kích thích liên bang (stimulus check);  
2.        Bạn sống trong một quận (parish/county) có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đáng kể hoặc cao;
3.        Bạn không thể trả tiền thuê nhà vì mất thu nhập hoặc vì chi phí y tế tự trả cao;
4.        Bạn đã cố gắng hết sức để được chính phủ hỗ trợ tiền thuê nhà;
5.        Bạn sẽ trở thành người vô gia cư hoặc cần phải chuyển đến sống với bạn bè hoặc thành viên gia đình nếu bạn bị đuổi ra khỏi nhà;
6.        Bạn sẽ tiếp tục trả tiền thuê nhà nhiều nhất bạn có thể, tùy theo hoàn cảnh của bạn.

Bạn phải làm gì để được bảo vệ (theo lệnh này)?
Nếu bạn đáp ứng các điều kiện trên, bạn phải ký tên và gửi tờ khai cho chủ nhà. XIN LƯU Ý: Hiện có một tờ khai đã cập nhật hợp theo lệnh tạm hoãn mới này. Ngay cả khi bạn đã cung cấp tờ khai cho chủ nhà vào thời gian trước đây, bạn cũng nên điền và nộp tờ mới này cho chủ nhà. Bạn nên nhớ là giữ bằng chứng rằng bạn đã gửi tờ khai mới này cho chủ nhà: • Chụp hình tờ khai, gửi dưới dạng tin nhắn văn bản, sau đó chụp màn hình tin nhắn văn bản
• Chụp ảnh hoặc scan tờ khai và gửi qua email, sau đó in email trước khi ra tòa
• Làm một bản sao cho chính bạn và gửi tờ khai qua thư bảo đảm
• Làm một bản sao cho chính bạn và khi bạn đưa cho chủ nhà bản gốc, hãy yêu cầu họ ký vào bản sao để cho biết họ đã nhận được nó Trong trang đầu của tờ khai này có mục để bạn chứng nhận là bạn gởi bằng cách nào và ngày bạn gởi.

Nếu tôi đã gửi tờ khai tạm hoãn trục xuất cho chủ nhà của mình lần trước, bây giờ tôi có phải gửi một tờ khai mới theo gia hạn mới không?
Chúng tôi khuyên bạn nên điền và gửi tờ khai mới đã cập nhật.

Khi nào thì tôi nên gởi tờ khai này cho chủ nhà?
Bạn có thể gửi tờ khai vào bất kỳ giai đoạn nào của quá trình bị đuổi, nhưng tốt nhất là bạn nên gửi ngay khi biết mình sẽ trả tiền nhà trể.  Có thể tờ khai này sẽ không ngăn cản chủ nhà tiếp tục gửi cho bạn thông báo đuổi nhà hoặc nộp đơn yêu cầu đuổi lên tòa án, nhưng lệnh CDC ghi rằng người chủ có nguy cơ bị phạt và bỏ tù nếu họ có hành động nào mà có thể khiến bạn bị đuổi khỏi nhà. Nếu bạn gửi tờ khai và chủ nhà của bạn tiếp tục với bất kỳ hành động nào để đuổi bạn, hãy gọi cho đường dây trợ giúp pháp lý của Dịch Vụ Pháp Lý miền Đông Nam Louisiana về COVID-19 để tìm trợ giúp pháp lý miễn phí trong khu vực của bạn theo số 1-844-244-7871 hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1- 877-445-2100. 

Vậy điều này có nghĩa là tiền thuê nhà sẽ bị hủy bỏ cho đến tháng 10 phải không?
Không. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ số tiền thuê mà bạn nợ và chủ nhà của bạn có thể sẽ tiếp tục cố gắng thu khoản tiền thuê này bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2021. Bạn cũng có trách nhiệm trả nhiều tiền thuê nhất mà bạn có thể, ngay cả khi bạn không thể trả toàn bộ tiền thuê đó. Chủ nhà vẫn có thể tính phí trả chậm hoặc các khoản phạt khác, nhưng họ không thể thực thi các khoản phí đó cho đến ngày 4 tháng 10 năm 2021. ** LƯU Ý: Nếu bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ tiền thuê nhà, hãy bấm vào đây để xem danh sách các chương trình hỗ trợ tiền thuê trong khu vực của bạn. Vui lòng liên hệ trực tiếp với họ để biết thêm thông tin về sự trợ giúp họ có, điều kiện, và quy trình đăng ký. 

Tôi có thể bị đuổi ra khỏi nhà vì điều gì khác ngoài việc không trả tiền thuê nhà không?
Có, lệnh CDC cho ghi rằng bạn vẫn có thể bị đuổi ra khỏi nhà vì:
• Tham gia vào hoạt động tội phạm trong khu nhà;
• Đe doạ sức khoẻ hoặc sự an toàn của những cư dân khác (bị nhiễm COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ những người khác không thể được coi là đe doạ về sức khoẻ hoặc đe doạ an toàn cho người khác);
• Làm hư hỏng hoặc gây ra nguy cơ thiệt hại ngay lập tức và đáng kể cho tài sản;
• Vi phạm bất kỳ quy tắc xây dựng, sắc lệnh sức khỏe hoặc quy định
tương tự nào liên quan đến sức khỏe và an toàn; hoặc
• Vi phạm bất kỳ yêu cầu thuê nào khác ngoài việc thanh toán tiền thuê. Lệnh này không nói rằng bạn có thể bị đuổi nhà vì hợp đồng thuê nhà của bạn đã kết thúc và chủ nhà chọn không gia hạn hợp đồng.  Tuy nhiên, nhiều thẩm phán đã cho phép chủ nhà tiến hành đuổi nhà trong những trường hợp này. Nếu bạn bị đuổi vì chủ không gia hạn hợp đồng, điều quan trọng là phải có một luật sư quen thuộc với lệnh CDC này đại diện cho bạn trước tòa. Gọi cho đường dây trợ giúp SLLS COVID-19 theo số 1-844-244-7871 hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1-877-445-2100. 

Điều gì xảy ra nếu chủ nhà vẫn đuổi tôi đi?
Bạn hãy nhớ rằng, việc đuổi nhà chỉ hợp pháp nếu nó được đưa ra tòa án và có lệnh của thẩm phán. Nếu chủ nhà thay ổ khóa, đặt đồ đạc của bạn ra lề đường hoặc đuổi bạn ra ngoài mà không có lệnh của thẩm phán thì đó là hành vi đuổi bất hợp pháp. Theo lệnh cấm của CDC, chủ nhà cũng có thể sẽ bị hình phạt hình sự nếu họ cố gắng đuổi bạn vì lý do bạn không trả tiền thuê nhà. Nếu chủ nhà gửi cho bạn thông báo rời khỏi nhà hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác đe dọa đuổi bạn, hoặc nếu chủ nhà cố gắng đuổi bạn bất hợp pháp, hãy liên hệ với đường dây trợ giúp SLLS COVID-19 theo số 1-844-244-7871 hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 1-877-445- 2100.
Xin đọc toàn bộ tuyên bố của CDC tại đây.

** Thông tin trong bài đăng trên blog này chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích tư vấn pháp lý. Bạn nên liên hệ với luật sư để nhận được lời khuyên về bất kỳ vấn đề hoặc mối quan tâm cụ thể nào. **

es_MXEspañol de México